Zasedání zastupitelstva: 6. 12. 2021

Jednání zastupitelstva proběhlo s ohledem na epidemickou situaci on-line formou.

Majetkoprávní úkony

Zastupitelstvo schválilo navýšení příspěvku pro IDS JMK dle rozhodnutí zastupitelstva JMK z 50 Kč na obyvatele na 100 Kč na obyvatele. Důvodem je zvýšení nákladů na dopravní obslužnost. I po navýšení příspěvek obcí pokrývá pouze třetinu celkových nákladů na financování systému.

Rozpočtová opatření

Dotázali jsme se na dotaci ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci budovy polikliniky, jejímž vlastníkem je soukromý subjekt. Jedná se o příspěvek města, který bude poskytnut po dohodě s vlastníky za účelem citlivé rekonstrukce schodiště. Rekonstrukce schodiště byla stavebním úřadem pozastavena z důvodu chybějícího stavebního povolení.

Rozpočet města pro rok 2022

Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2022. Plánované výdaje činí 384 mil. Kč a příjmy 282 mil. Kč. Schodek ve výši 102 mil. Kč je tvořen převážně prostředky na výstavbu Aquacentra.
Financování Aquacentra bude zajištěno úvěrem, které si město vezme pro tento účel. Fixace úroku nebyla sjednána.

Střednědobý výhled rozpočtu města Kyjova na období 2021-2025

Jde o dokument schvalovaný v souvislosti s rozpočtem na další 2 až 3 roky. U provozních výdajů města je v roce 2025 plánována úspora ve výši 10 %. S prostředky na investice nad rámec financování Aquacentra se počítá s 10 mil. Kč v roce 2024 a 14 mil. Kč v roce 2025.

Schválení finančních darů

Zastupitelstvo poskytlo formou daru 150 tis. Kč obci Žádovice jako kompenzaci za pokuty vybrané měřením rychlosti na území obce. Náklady na zařízení a administraci zajišťuje Kyjov, tyto jsou však pokryty z pokut. Podobně bude v budoucnu postupováno ve vztahu k dalším obcím.
Další dar ve prospěch spolku Slovácko v pohybu činí 222 tis. Kč. Obdobně přispívají okolní obce, kterých se aktivity spolku dotýkají. Tento dar je poskytován každoročně.

Rekonstrukce koupaliště a výstavba krytého bazénu

Demolice je kompletní, v nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení. Zvlášť bude požádáno o povolení na letní areál a krytou část. Na jaře by měla začít výstavba obou areálů. Zatím platí schválený harmonogram, letní část by měla být otevřena v červnu nebo červenci 2022. Podrobnější informace o další koupací sezóně budou známy na březnovém zastupitelstvu.

Lokalita Javorová

Probíhá další jednání s církví a investory v lokalitě Traktorka. Výsledek by měl být znám snad na jaře roku 2022.

Areál bývalé mlékárny

Nedošlo k dohodě se společností ohledně navýšení nákladů demolice. Budou odebrány nové vzorky nebezpečných látek a proveden jejich rozbor, poté by mohlo dojít k posunu.
V dalším roce má být zadána ideová urbanistická studie celého areálu včetně tenisových kurtů (koncepce celého prostoru, využití, dopravní obslužnost). Studie by měla být hotova do poloviny roku 2022. Následně by mohly být vypsány architektonické soutěže pro jednotlivé budovy a započata jednání s potenciálními investory.

Kandidatura na post starosty v příštím volebním období

V návaznosti na článek zveřejněný na Aktuálně.cz jsme se dotázali na vyjádření starosty, že v příštích volbách nebude obhajovat svůj post. František Lukl potvrdil, že kolegy v rámci Sedmadvacítky nezávislých vyzval k hledání nového leadera ze svých řad.

Stavba kulturně-sportovního centra v Bohuslavicích

Je připravována žádost o stavební povolení, vydáno by mělo být v příštím roce. Bude však záležet na vypsání dotace, neboť Kyjov není schopen stavbu financovat z vlastních prostředků. Město bude mít připraveny veškeré podklady pro případnou žádost o dotaci.
Scroll to top