Zasedání zastupitelstva: 6. 9. 2021

ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvu byla doručena petice obyvatel ulice Brandlova proti stavbě rodinných domů v proluce v horní časti ulice a žádost obyvatel ulice Boršovská o omezení výstavby pouze na rodinné domy v blízkosti přejezdu. Změnami územního plánu se bude zabývat zastupitelstvo na prosincovém zasedání.

SCHVÁLENÍ ÚVĚRU NA VÝSTAVBU AQUACENTRA, INVESTICE V ROCE 2021

Zastupitelstvo schválilo přijetí půjčky ve výši 330 mil. Kč, většina prostředků má být určena na výstavbu aquacentra (proto jsme návrh nepodpořili). V tomto roce bude čerpáno 17 mil. Kč, z toho cca 7 mil. Kč na demolici stávajícího areálu (hotovo má být do 30. 9.), a cca 10 mil. Kč na první stavební práce.

PRŮMYSLOVÝ AREÁL TRAKTORKA

V lokalitě Traktorka město připravuje majetkové převody, jedním ze zájemců je i řetězec Lidl ČR. Pro prodejnu má údajně vytipovánu ještě další variantu. K Traktorce bude svoláno zastupitelstvo na 18. 10. 2021.

DAR OBCÍM ZASAŽENÝM TORNÁDEM

Kyjov převede 1 mil. Kč ze svého rozpočtu a výtěžek přes 100. tis. Kč na účet Kraje. O využití prostředků rozhodne orgán složený ze zástupců zasažených obcí a Kraje.

ÚPRAVA VYHLÁŠKY REGULUJÍCÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKU

Do vyhlášky byla doplněna výjimka umožňující přípravu a odpálení ohňostroje profesionálem. Podmínkou je předchozí ohlášení městu.

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Spolek Tanečnice požádal o dotaci 200 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro výstavbu rozhledny poblíž kaple sv. Rocha. K žádosti nebyly přiloženy žádné materiály o záměru, Petr Valihrach proto navrhl odložit bod na další zastupitelstvo. S ohledem na termíny dotačních programů pro další financování rozhledny zastupitelstvo dotaci schválilo. Do budoucna je třeba vše předkládat před hlasováním.

MLÉKÁRNA

Demoliční práce byly dočasně pozastaveny, je nezbytné navíc zafinancovat likvidaci některých materiálů. Navýšení prostředků činí cca 250 tis. Kč.

Je plánováno jednání zastupitelstva přímo v areálu mlékárny o dalším využití prostoru.

TĚŽBA ROPY, VÝSTAVBA PLYNOVODU

Katastru Kyjova se v poslední době dotkly stavební práce přesahující náš region. U Třech lip vyrostla věz průzkumného vrtu pro těžbu ropy. Pod “Stražovjákem” začala stavba plynovodu směřujícího na Jestřabice. Požádali jsme o zajištění materiálů k oběma stavbám, veřejnost je třeba informovat o možných přínosech a dopadech obou projektů.

VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÉ DOTACE

V roce 2011 poskytlo město spolku MSK Kyjov dotaci ve výši 2 mil. Kč. Spolek nesplnil podmínky dotace, na výzvu k vrácení peněz nereagoval. Na červnovém zastupitelstvu jsme si v návaznosti na urgence aktivního občana vyžádali podrobnější informace o stavu pohledávky. Peníze nejsou exekučně vymahatelné, ve spolku není zabavitelný majetek. V dokumentech figurovalo také jméno komunistického zastupitele a poslance Iva Pojezného, který nebyl přítomen. Věcí se budeme dále zabývat.


Odkaz na videozáznam: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20210906/index.html

Scroll to top