Zasedání zastupitelstva: 7. 6. 2021

Schválení výběrového řízení na projekt aquacentra

Hlavním bodem programu bylo schválení dodavatele stavby na projekt aquacentra. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Metrostav za cenu 285 mil. Kč.

Jedná se o poslední zásadní hlasování zastupitelstva před zahájením výstavby aquacentra, proto Lukáš Fridrich shrnul postoj Pro Kyjov:

PRO aquacentrum:

➕  Kyjov si úvěr může dovolit, za současných podmínek je navíc výhodné si vzít úvěr s nízkým úrokem a peníze investovat.
➕  Pokud se vše podaří, areál přinese vyžití obyvatelům Kyjova i okolí.

PROTI aquacentru:

➖  Za tuto jednu akci utratíme většinu úvěru, na další investice budeme muset hledat prostředky jinde.
➖  Splacením úvěru výdaje nekončí, je nutno stavět nové atrakce kvůli udržení atraktivity pro návštěvníky.
➖  Po deseti letech a dále bude třeba obnovovat technickou infrastrukturu.
➖  Jde o luxusní zboží, neřeší žádný ze zásadních problémů města, peníze z úvěru v podstatě “projíme”.
➖  Nevyčíslitelné jsou náklady obětované příležitosti, tedy investice peněz tak, aby se městu znásobily a současně měly přínos pro občany (např. výstavba bydlení za férovou cenu).

Řešení vidíme v plnohodnotné rekonstrukci letního areálu koupaliště a použití zbylých peněz z úvěru na investice do rozvoje bydlení a infrastruktury pro místní spolky (např. Klub Nětčice, hala v Bohuslavicích, atd.).

Na naše výzvy k jednání o této variantě ostatní zastupitelé nereagovali. Za těchto podmínek a zvážení pro a proti jsme návrh nemohli podpořit. Odpovědnost za toto rozhodnutí tím nese vládnoucí koalice v čele se starostou.

Návrh byl přijat poměrem 20 pro, 4 proti, dva se zdrželi.

Majetkoprávní úkony

Zásadní body týkající se majetkového vyrovnání s církví pro uvolnění pozemků v lokalitě Javorová a průmyslové zóně Traktorka, byly odloženy na zářijové zastupitelstvo.

V roce 2019 jsme vedení města vyzvali k vyjednání výhodnějších podmínek s developerem. Také jsme doporučili, aby město využilo možnost ovlivnit kvalitu výstavby.

Požádali jsme o vyjádření a zapracování našich návrhů.

Rozpočtová opatření

Byly uvolněny prostředky ve výši necelých tří milionů na demolici mlékárny. Jedná se o výdaj na celý areál mimo pivovar a komín. Na náš dotaz bylo sděleno, že o přechodném využití prostoru zatím není rozhodnuto.

Obecně závazné vyhlášky

Byla aktualizována celá řada vyhlášek, jedná se však pouze o formální úpravy dle doporučení Ministerstva vnitra. Obsah se zásadním způsobem nemění.

Strategie rozvoje města 2021–2030

K předložené strategii měla Barbora Lungová řadu doporučení a připomínek, požádala o rozeslání do komisí. Strategie je jednou z podmínek čerpání dotací, proto byla schválena v navržené podobě. Může být dále upravována.


Odkaz na videozáznam: https://youtu.be/zprl-F2bzRw

Scroll to top