Zasedání zastupitelstva: 8. 6. 2020

Automaty

Provozovatel místní herny požádal o změnu vyhlášky, která by mu umožnila provozovat automaty jiné společnosti (současný provozovatel ukončil svou činnost) do ledna 2021, což je datum definitivního konce herních automatů na území Kyjova. Návrh změny vyhlášky byl hlasováním zamítnut.

Finance

Dotázali jsme se na odhad poklesu příjmů do obecního rozpočtu v souvislosti s ekonomickou recesí (odhad finančního výboru je 14% pokles daňový příjmů, tj. cca 28 mil. Kč) a tzv. kompenzačním bonusem (dle předběžných odhadů 4-5 %, tj. cca 10 mil. Kč) Dle vedoucího odboru financí se jedná jen o hrubý odhad, v současné době je propad velkou neznámou. V případě bonusu vláda přislíbila obcím kompenzaci.

Koupaliště

Zopakovali jsme apel, aby z důvodu aktuální ekonomické situace zastupitelé začali prosazovat plnohodnotnou rekonstrukci venkovního koupaliště namísto rozfázování, které je značně problematické a může zásadně omezit potenciál venkovního areálu. Návrh na společný postup jsme již v polovině dubna poslali všem zastupitelům. Náš návrh i apel zůstal bez reakcí.

Prohlášení na podporu ohrožených komunálních politiků

Po přečtení prohlášení, okomentování a doplnění informací Markem Čmelíkem jsme navrhli, aby se zastupitelstvo hlasováním postavilo za toto prohlášení. Zastupitelstvo nakonec odhlasovalo protinávrh místostarosty Čmelíka, který vypustil z prohlášení výzvu prezidentu Miloši Zemanovi a doporučení, aby pan starosta coby předseda svazu města a obcí projednal a podpořil prohlášení na úrovni této instituce. V prohlášení budou také uvedeni zastupitelé, kteří hlasovali pro.

Hala v Bohuslavicích

Zeptali jsme se na průběh projektu. Ze schůzky v Bohuslavicích vzešly připomínky a momentálně se připravuje finální varianta, která se bude projednána na jednom z příštích zastupitelstvech.

Lokalita Bukovanská

Zeptali jsme se na aktuální stav. Pan Grmolec jednal s Radou města o možnostech výstavby v této lokalitě. Momentálně výstavbě brání vlastnické vztahy k pozemkům, část z nich je v majetku soukromých osob a státu. Byla by také nutná úprava územního plánu.

Lokalita Javorová

Před rokem jsme se na zastupitelstvu ptali na skrývku půdy, která zde byla provedena. Tehdejší vysvětlení bylo, že jde o využívání půdy nezemědělským způsobem, což může trvat maximálně 1 rok. Vyžádali jsme si písemné stanovisko, zda je s půdou nakládáno zákonným způsobem.

Revitalizace Kyjovky a městského parku, boj se suchem

Dotázali jsme se na aktuální stav a postoj města ohledně revitalizace Kyjovky a městského parku.

Revitalizace Kyjovky je v prvé řadě navázána na protipovodňová opatření, jednání probíhají s Povodím Moravy. Podle nejnovějších informací, které poskytl Ing. Berka, společnost Aquatis navrhuje dva suché poldry v katastru Bohuslavic, které budou schopny zachytit stoletou vodu. Dle starosty budou na protipovodňová opatření navázána dílčí opatření ke zklidnění toku a dalších např. volnočasových aktivit. Vycházet se bude ze již proběhnuvší studentské studie, dále se připravuje soutěž na zmíněná dílčí opatření.

Ohledně dotazu k revitalizaci městského parku jsme od starosty dostali informaci, že v současné době odbor rozvoje v součinnosti s Ing. Lattenbergem a TS Kyjov sbírají podklady pro přípravu návrhu soutěže na revitalizaci parku.

Upozornili jsme opět na potřebu systematického boje se suchem a nutnosti vytvoření strategického dokumentu, který by řešil adaptační opatření na klimatickou změnu jak v intravilánu, tak v extravilánu. Barbora Lungová zaslala zastupitelům příklady takových dokumentů z jiných měst.

Scroll to top