Zasedání zastupitelstva: 9. 3. 2020

V rámci zasedání byly schváleny majetkoprávní úkony, rozdělení dotací mezi žadatele z oblastí sociální, sportu, kultury, dále bylo odhlasováno několik víceméně formálních záležitostí. Níže shrnujeme z našeho pohledu zásadní body.

Volba 2. místostarosty

Koalice navrhla zřídit místo druhého místostarosty odpovědného za výstavbu akvacentra a bytovou výstavbu. Nominovala dosavadního radního Daniela Čmelíka. Potíž vidíme ve volbě osoby, Daniel Čmelík pro tuto pozici dle našeho názoru nemá dostatečné zkušenosti ani kvalifikaci. Akce Královského vinobraní pod jeho vedením skončila ve ztrátě 170 tis. Kč. Diskutabilní je i jeho blízký osobní vztah se starostou, ten nevyloučil, že Daniela vychovává pro budoucí funkci starosty. Návrh také vyvolává dojem přenášení odpovědnosti u rizikových akcí od stávajícího vedení města na nového místostarostu. Toto starosta vyloučil, přihlásil se k politické odpovědnosti za rozhodnutí stavět akvacentrum a manažerské rozhodnutí zvolit na pozici místostarosty Daniela Čmelíka.

Daniel Čmelík byl zvolen místostarostou poměrem hlasů 66,66 %

Rozvoj bydlení v Kyjově

Na náš návrh byl zařazen k projednání bod k bydlení. Vedení města shromáždilo dostupné podklady. Z nich vyplývá, že město výstavbu uvnitř města nechává na soukromých investorech, zaměří se na přípravu bydlení v okolí. To podle našeho názoru není ideální přístup, satelitní lokality zahušťují dopravu v centru, zabírají zemědělskou půdu a vyžadují investice do zasíťování. U zástavby uvnitř města naopak vedení města musí změnit komunikaci výhod s veřejností. Nelze lidi donekonečna strašit zabetonováním centra.

Volná rozprava

  • Navrhli jsme jmenování Daniela Čmelíka a Hanky Bednaříkové jako odpovědných osob do výboru pro výstavbu krytého bazénu. Bod bude prohlasován na dalším zasedání.
  • Požádali jsme o informace o stavu jednání v lokalitě Javorová. Jednání probíhají, bod bude zařazen na další zasedání.
  • Požádali jsme o informace o těžbě ropy v lokalitě u lip směrem na Čeložnice. Město si vyžádá informace od MND a rozešle zastupitelům.
  • Petr Valihrach požádá o analýzu a projednání problematiky umisťování kamer do veřejného prostoru soukromými osobami a souvisejícím zásahem do osobnostních práv občanů.
  • Vojtěch Kölbel informoval o zahájení činnosti komise pro Bohuslavice se členy z místních spolků, prvním úkolem je projednání výstavby místního víceúčelového centra. Je plánována schůzka s městským architektem.

Odkaz na videozáznam zasedání: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20200309/index.html

Scroll to top