Zasedání zastupitelstva: 9. 9. 2019

Dnešní zastupitelstvo bylo nabité a trvalo bez mála 3 hodiny. Níže již tradičně shrnutí.

Radě města jsme doporučili, aby byl do školské komise jmenován Radek Klech, který je novým ředitelem základní školy Komenského.

Žádost Římskokatolické církve o vyjádření ke zřízení mateřské a základní škole v Kyjově

K záměru jsme se vyjádřili souhlasně. Jednoznačně podporujeme rozvoj možností vzdělávání, jsme připraveni podpořit i případné další subjekty, které budou v budoucnu žádat o zřízení škol poskytujících vzdělávání alternativní. K tomuto názoru se přihlásila i velká část ostatních zastupitelů.

Pozemky pod kuželnou naproti koupaliště

TJ Jiskra odprezentovala svůj návrh na směnu pozemků, o které projevilo zájem město z důvodů využití v rámci budoucí realizace krytého bazénu. Navrhují, že vymění svůj pozemek, na kterém stojí kuželna, za městský pozemek před Sport Billy. Starosta se vyjádřil, že taková směna je nepřijatelná a jediný návrh, o kterém je ochotný jednat, je odkup pozemku pod kuželnou. Také informoval, že návrh na směnu od TJ Jiskra už byl jednou odmítnut Radou města. Problematika je to složitější a v případě zájmu o bližší informace doporučujeme zhlédnout záznam.

Jednací řád Kontrolního výboru

Hlasování o jednacím řádu bylo z podnětu starosty přesunuto na další zasedání zastupitelstva, město si chce nechat nejdříve zpracovat jeho právní analýzu.

Výstavba krytého bazénu

Prezentovali jsme náš posun ve stanovisku ke krytému bazénu. Ačkoliv jsme od začátku podporovali tuto myšlenku, kladli jsme důraz na racionálnost daného řešení. Vzhledem k přicházející hospodářské krizi, klimatickým změnám a jiným problémům města si myslíme, že investiční priority jsou jinde.

Dále jsme prezentovali své pochybnosti o způsobu přípravy projektu. Díky zápisům z výboru, který se výstavbě věnuje, a zápisům z jeho předchozích jednání jsme zjistili, že přípravy projektu provází spoustu problémů, komplikací a nejasností.

Změna územního plánu

Vznesli jsme protinávrh, aby se hlasování přeneslo na další zastupitelstvo, protože podklady byly zastupitelům poslány na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že jde o desítky stran, nebylo možné si materiály nastudovat. Po komentáři vedoucího příslušného oboru, že odložení schválení nezpůsobí žádné komplikace, byl náš protinávrh napodruhé odhlasován.

Návrh na vytvoření strategie pro zacházení s vodou a návrh na využití dešťové vody z veřejných budov

Po prezentaci našich návrhu se k tématu vody vyjádřili ostatní zastupitelé a popsali již některé plánované projekty, které se tématu vody týkají. Byla vznesena kritika, že tyto návrhy jsou obsaženy ve strategickém plánu rozvoje města a že jsme je měli nejprve řešit na komisích. Uvedli jsme, že tato problematika by měla být řešena přednostně a následně může být zahrnuta do obecné strategie.

Návrhy byly zamítnuty.

Návrh-na-vytvoření-strategie-pro-zacházení-s-vodou.pdf

Návrh-na-využití-dešťové-vody-z-veřejných-budov.pdf

Návrh na přijetí pravidel omezující funkční období ředitelů neškolských organizací

Byl vznesen protinávrh, aby bylo hlasování odloženo na příští zastupitelstvo, aby si zastupitelé mohli ostatní problematiku lépe prostudovat. Protinávrh byl hlasováním schválen a hlasování o našem návrhu tedy bylo odloženo.

Návrh-na-přijetí-pravidel-omezující-funkční-obdobi-ředitelů-PO-MK.pdf

Pravidla-pro-délku-funčkního-období-ředitelů-PO.pdf

Návrh na zřízení osadního výboru pro Bohuslavice

Někteří zastupitelé vnímají osadní výbor jako nadbytečný. Nakonec se po debatě hlasovalo o protinávrhu hlasovat o zřízení osadního výboru až na jednání zastupitelstva, které se uskuteční v listopadu v Bohuslavicích.

NÁVRH-na-zřízení-osadního-výboru-Bohuslavice.pdf


Odkaz na videozáznam zasedání: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20190909/index.html

Scroll to top