Zaslouží si Kyjov 2. místostarostu?

Zastupitelstvo 9. 3. 2020 zvolilo 2. místostarostou dosavadního radního Daniela Čmelíka. Do jeho kompetencí spadá otázka bydlení a výstavby aquacentra. Je to pro Kyjov dobré rozhodnutí? Když vezmeme v úvahu, jakým způsobem probíhají přípravy aquacentra, nejsme nutně proti. Nakonec jsme sami žádali, aby byla určena konkrétní osoba odpovědná za jeho realizaci. Otázkou je, zda by nebyl vhodnější někdo z městského úřadu bez nutnosti vytvářet novou pozici s náklady cca 1,1 mil. Kč ročně. Tento postup vypovídá něco o způsobu fungování vedení města.

Sporná je však pro nás hlavně volba osoby. Daniel Čmelík je politický nováček, působí v radě města rok a půl. S ohledem na jeho nezkušenost je nominace do funkce s odpovědností za největší investici za posledních 30 let a řešení zásadního problému úbytku obyvatelstva nešťastné. Královské vinobraní, na jehož organizaci vyčlenilo město pro Daniela přes půl milionu, skončilo ve ztrátě cca 170 tis. Kč. Nejen v našich řadách proto rezonují pochybnosti a dohady o pravých důvodech nominace. Může jít o blízký přátelský vztah se starostou. Ten navíc nevyvrátil, že z Daniela chce vychovat svého nástupce. Také chceme předejít tomu, aby v případě akvacentra nešlo o účelové přenesení odpovědnosti za tento rizikový projekt ze strany stávajícího vedení města na hlavu nového místostarosty. Pokud je důvodem nominace absence zkušenějšího kandidáta na tento post, svědčí to o personální únavě současné koalice.

Ať už je to jakkoliv, nemůžeme se zbavit dojmu, že místo 2. místostarosty vzniklo nikoliv pro potřeby města, ale pro Daniela Čmelíka. Nepíše se nám to snadno, s Danem má řada z nás přátelský vztah a v lidské rovině ho máme rádi. V tomto případě však v jeho a starostově rozhodnutí vidíme politický přešlap.

Scroll to top