Zastavení úbytku obyvatel

Cíl

Jedním z podstatných faktorů úbytku obyvatel v Kyjově je nedostupné bydlení. Město musí maximálně podpořit a umožnit výstavbu bytových domů a rodinných domů na svém území.

Anotace

Město dlouhodobě podcenilo problematiku bydlení a výstavby nových bytů a rodinných domů. Pozemky určené k výstavbě dle platného územního plánu na ni nejsou připraveny. Město rozprodalo vlastní bytový fond a nové nestaví.

Jak?

Výstavba obytných domů v centru města
Zástavbou proluk a nevyužitých prostor můžeme získat výrazný počet tolik potřebných bytů. Výstavba uvnitř města má obrovské výhody: připravená infrastruktura (nemusí se stavět silnice a inženýrské sítě), obyvatelé bytů ve městě se dostanou všude pěšky, to znamená méně dopravy, vyšší hustota obyvatel dokáže uživit kadeřnici, obchod, pekárnu v blízkosti bydlení.
(lokality: mlékárna, za KD, u pošty, vedle panoramky, vnitroblok Kolárova atd.).

Rozšíření (či spíše znovuvytvoření) fondu městských bytů
Rozprodejem bytů město přišlo o možnost výrazněji pomáhat a podporovat všechny, kteří se chtějí osamostatnit, založit rodinu nebo se dostali do nouze. Město také přišlo o možnost nabídnout bydlení pro žádané zaměstnání: učitelé, lékaři a podobně. Výstavbou nových bytových domů dojde i k potřebnému obnovení městských nájemní bytů.

Podpora výstavby nových rodinných domů
Územním plánem jsou určeny lokality k výstavbě. Pozemky v těchto lokalitách jsou většinou v soukromém vlastnictví. Jejich zcelování a příprava je dlouhodobá záležitost. Město musí systematicky a aktivně s majiteli jednat, pozemky vykupovat a připravovat infrastrukturu. Pro všechny strany musí být toto výhodné. Každý obyvatel znamená mimo jiné přísun financí do městské kasy.

Startovací byty pro mladé rodiny
Každý mladý, který zůstane a založí v Kyjově rodinu znamená naši budoucnost. V současnosti je takřka nemožné sehnat v našem městě byt nebo dům. A ne tak pro mladé. Rozšířením možností dostupného bydlení jim dáme vůbec možnost zůstat. Řešením jsou malometrážní byty, nižší nájmy, větší nabídka nemovitostí.

Byty a služby pro stárnoucí občany
Dříve bylo samozřejmostí postarat se o své stárnoucí rodiče, v dnešní hektické a komplikované době tuto péči musí do určité míry nahradit veřejné instituce. Nejstarší generaci nabídneme vhodné bydlení a služby, které potřebují.

Odkazy

Přednáška Mgr. Petra Mazoucha – https://www.prokyjov.cz/ubytek-obyvatel-v-kyjove-co-s-tim/

Garanti

Petr Valihrach
Roman Kouřil

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top