Záznam přednášky: Jak se změnilo obyvatelstvo Kyjova za posledních 10 let?

Co přinesly nové údaje ze sčítání lidu v roce 2021?

Přinášíme záznam a prezentaci ze zajímavé přednášky Dr. Mazoucha k vývoji obyvatel v Kyjově za posledních 10 let. V přednášce se dozvíte i výhled dalšího vývoje na příštích 20 let.

Základní poznatky

 • Obyvatel Kyjova stále ubývá, nejvíce u lidí v produktivním věku (20 – 39 let).
 • V obvodu ORP Kyjov jsou obce, které rostou (Kostelec, Dambořice, Uhřice, Bzenec, atd.).
 • Úspěšně bojovat s úbytkem obyvatel dokáží i obce srovnatelné s Kyjovem (Boskovice, Kuřim, Bučovice).
 • Data mobilních operátorů týkající se počtu obyvatel mohou být nepřesná a měla by sloužit pouze jako doplňkový zdroj. Dle předběžných zjištění by v Kyjově mělo být cca 9300 – 9500 rezidentů.
 • Výhodou Kyjova je příznivá dostupnost do velkých měst, cca 1500 obyvatel pravidelně vyjíždí za prací do Brna, Hodonína a dalších obcí.
 • Obyvatelé Kyjova patří k nejstarším v regionu, v příštích 20 letech počet seniorů (65+) vzroste o dalších 19% a budou tvořit téměř 36 % obyvatel Kyjova.
 • Výraznější skok ve statistikách obyvatel obcí mezi roky 2021 a 2022 je dán opravou a doplněním dat sčítání lidu z roku  2021, nejde o meziroční změnu.

Co z toho plyne?

 • Pro udržení lidí v produktivním věku v Kyjově je nejdůležitější nabídka bydlení. Pracovní příležitosti mohou pomoci, ale situaci samy o sobě neřeší.
 • Díky jasným a podloženým informacím je možné plánovat vývoj města na desítky let dopředu a hospodařit s rozpočtem tak, aby se všem skupinám obyvatelstva dostalo plnohodnotného života a v Kyjově se krásně žilo.
 • Až 1500 lidí s pobytem hlášeným v Kyjově většinu měsíce bydlí jinde, pravděpodobně jde o studenty nebo pracující ve velkých městech typu Prahy nebo Brna. Návštěvníky nocující v Kyjově sice můžeme přesvědčovat k nahlášení bydliště, tento rozdíl ale nevyrovnají. Navíc se může jednat o zaměstnance skláren, šroubáren nebo nemocnice “na noční”.
 • Zaměříme se na přípravu podmínek pro plnohodnotný život obyvatel, kteří během následujících 20 let postupně dovrší důchodového věku a vytvoří nejpočetnější skupinu obyvatel Kyjova. Platí, že nejlepší pečující jsou vlastní děti, proto chceme, aby budoucí senioři měli své děti v blízkosti, a co víc, aby se  tu jim, i jejich vnoučatům, dobře žilo.

Slidy z prezentace

Diskuze

 

Scroll to top